Realizace

DSK Praha je stavební firmou, provádějící naprostou většinu stavebních prací vlastními zaměstnanci a vlastními mechanizmy. Kvalita realizovaných staveb je garantována skutečností, že realizace všech domů je přímo řízena vždy jedním ze společníků, který je zároveň jednatelem společnosti. Tím, že všichni jednatelé jsou autorizovanými inženýry v oboru pozemní stavby je dána i vysoká odborná úroveň jak zpracovaných projektů, tak vlastní realizace domů.

Je samozřejmostí, že DSK Praha spolupracuje pouze s okruhem spolehlivých subdodavatelů materiálů a vybavení domů. Jejich výběr je prověřen dlouholetou spoluprací s důrazem na spolehlivost a poskytování záruk na svoje dodávky.

Až na výjimky se veškeré realizace rodinných domů nacházejí v Praze a Středočeském kraji. DSK Praha staví jak na vlastních pozemcích, tak i na pozemcích jednotlivých investorů. Příkladem souborných staveb, které společnost realizovala vč. vybavení pozemků sítěmi a vybudování finálních komunikací jsou obytné soubory v Hostivici u Prahy a v Průhonicích. V současné době se připravuje výstavba dalšího obytného souboru ve Hvozdnici a dlouhodobě se připravuje atraktivní lokalita v Praze 12-Točné, která stále čeká na napojení Točné na pražskou kanalizační síť.

Realizace domů je prováděna převážně podle projektů vytvořených vlastní projektovou složkou. Zde spatřujeme jednu z hlavních výhod v tom, že realizace dává do projekce poznatky z výstavby a tyto jsou operativně zapracovávány do následných projektů. Znamená to, že zpracovávané projekty jsou ověřeny provedením stavby. Referenční stavby.

DSK Praha však realizovala i stavby podle dokumentace předané stavebníkem. V takovém případě si může stavebník opatřit dokumentaci zcela samostatně. Většinou však taková dokumentace neodpovídá svým rozsahem ani kvalitou zvyklostem DSK a bývá  po dohodě se stavebníkem ve spolupráci s projekčním oddělením DSK dopracovávána.

Projekce, inženýrská činnost    

Ing.Milan Skyva
jednatel
E-mail: milan.skyva@dsk.cz
Tel.+420 241 404 347
Mobil.+420 602 209 81

Obchodní činnost

Ing.Tomáš Moravec
E-mail: tomas.moravec@dsk.cz
Tel. +420 241 404 353
Mobil. +420 728 212 706