O společnosti

DSK Praha je jednou z nejdéle působících stavebních firem na našem trhu v oblasti projekce a výstavby rodinných domů.

Téměř výhradní zaměření firmy na rodinné domy je dáno odborností společníků a zároveň jednatelů firmy. Za každou oblast odpovídá jeden z jednatelů společnosti, který je zároveň autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

Tím je zajištěna vysoká odborná úroveň počínaje návrhem domu, vypracováním projektu, zajištěním všech povolení pro výstavbu domu, jeho realizací a nakonec i zajištěním kolaudace dokončeného domu.

Všechny etapy jak projekce, tak realizace jsou zajišťovány vlastními silami jak personálními, tak i veškerým technickým a strojním vybavením.

Zvítězili jsme v anketě Dům roku 2009 a 2015 časopisu Můj dům

Vyhlášení výsledků ankety Dům roku 2009 a Dům roku 2015.

 

Projekce, inženýrská činnost    

Ing.Milan Skyva
jednatel
E-mail: milan.skyva@dsk.cz
Tel.+420 241 404 347
Mobil.+420 602 209 81

Obchodní činnost

Ing.Tomáš Moravec
E-mail: tomas.moravec@dsk.cz
Tel. +420 241 404 353
Mobil. +420 728 212 706