Projektová činnost

DSK Praha se snaží každému zákazníkovi navrhnout dům na míru podle jeho vlastních představ o užívání jak domu, tak i přilehlého pozemku. Domy realizované podle našich projektů najdete po celé České republice. Každá varianta byla zpracována vždy podle požadavků konkrétního stavebníka a podmínek konkrétního stavebního pozemku.

Společnost nabízí zpracování kompletní projektové dokumentace nebo i jen jednotlivých stupňů dokumentace. Projekty jsou zpracovávány vlastními projektanty v programu Archicad. Do projektů jsou promítány zkušenosti z vlastních realizací domů a v součinnosti se stavbou jsou uplatňovány moderní spolehlivé konstrukce a technologie výstavby. Součástí nabídky je i zabezpečení kompletní inženýrské činnosti, t.j. zajištění všech vyjádření a vydání stavebního povolení i zajištění kolaudace domu.

Podkladem pro ocenění poskytovaných projekčních služeb je "Výkonový a honorářový řád" vydaný Českými komorami architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a to na podkladě odhadnutých rozpočtových nákladů stavby. Ceny jednotlivých typů projektové dokumentace obsahuje ceník projektů.

Typy projektové dokumentace

Způsob stanovení ceny a financování

 

Projekce, inženýrská činnost

Ing.Milan Skyva
jednatel
E-mail: milan.skyva@dsk.cz
Tel.+420 241 404 347
Mobil.+420 602 209 810
Fax. +420 241 404 349