Studie

  • Vypracování studie na podkladě stavebníkem ze skic vybrané a odsouhlasené varianty. Studie obsahuje půdorysy podlaží, schematický řez, pohledy, situaci osazení domu na terén a vizualizaci domu jak z exterieru, tak i vybraných částí interieru.
  • Pro zajištění správného osazení domu do terénu se v této fázi provádí výškopisné zaměření pozemku.

Projekce, inženýrská činnost

Ing.Milan Skyva
jednatel
E-mail: milan.skyva@dsk.cz
Tel.+420 241 404 347
Mobil.+420 602 209 810
Fax. +420 241 404 349