Skicovné

  • Analýza zakázky, specifikace podkladů a dokladů, které předkládá objednatel. Zjištění požadavků na výstavbu daných územním plánem obce, kde se stavební pozemek nachází. Stanovení potřeby zajištění dalších podkladů, dokladů a průzkumů.
  • Vypracování návrhu (konceptu) skic min ve 2 variantách, vyhodnocení a odsouhlasení cílových představ s objednatelem.
  • Rámcový odhad ceny domu a zpracování návrhu smlouvy na provedení projektových prací.

 

Projekce, inženýrská činnost

Ing.Milan Skyva
jednatel
E-mail: milan.skyva@dsk.cz
Tel.+420 241 404 347
Mobil.+420 602 209 810
Fax. +420 241 404 349