Projekt pro stavební povolení

  • Analýza výsledků dosažených v předchozích fázích.
  • Provedení hydrogeologického a radonového průzkumu staveniště
  • Ověření možností napojení budoucí stavby na inženýrské sítě
  • Zpracování kompletní dokumentace pro stavební povolení vč. požárního, statického a energetického posouzení
  • Obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení, vypracování žádosti o stavební povolení, účast při stavebním řízení, obstarání stavebního povolení.
  • Součástí dokumentace je i propočet ceny domu vycházející z této úrovně dokumentace.

Projekce, inženýrská činnost

Ing.Milan Skyva
jednatel
E-mail: milan.skyva@dsk.cz
Tel.+420 241 404 347
Mobil.+420 602 209 810
Fax. +420 241 404 349