Projekt pro provedení stavby

  • Zapracování podmínek stavebního povolení.
  • Dopracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti jednotlivých částí stavby a instalovaných zařízení – specifikace všech použitých materiálů a prvků. Tato etapa se vyznačuje velmi úzkou spoluprací se stavebníkem při výběru zařizovacích předmětů, oken, dveří a materiálů pro finální povrchy. To jsou totiž rozhodující položky pro stanovení ceny domu. Na podkladě výběru těchto materiálů se zpracovává podrobný položkový rozpočet stavby, který je součástí této dokumentace.

Projekce, inženýrská činnost

Ing.Milan Skyva
jednatel
E-mail: milan.skyva@dsk.cz
Tel.+420 241 404 347
Mobil.+420 602 209 810
Fax. +420 241 404 349