Technický dozor, kontrola stavby

Nově nabízíme souhrnné služby v oblasti kontroly a dozorování staveb. Jedná se zejména o zajištění služeb technického dozoru pro stavebníka-investora, kontrola projektové dokumentace a rozpočtů a další.

Technický dozor (TZ) je nezávislý odborník zastupující zájmy investora a funguje též jako další odborná kontrola při provádění stavebních prací. Do jeho oblasti spadá zejména průběžná kontrola kvality díla, přebírání již dokončených částí stavby, přebírání dokladů spojených se stavbou, kontrola revizí a zkoušek provedených na stavbě, kontrola fakturovaných částek, příp.zastupování stavebníka při řešení záručních oprav. V těchto a mnohých dalších činnostech může být pro investora-laika odborník, kterému důvěřuje, neocenitelným pomocníkem.

Dále jsme schopni díky zázemí zaběhnuté stavební a projekční firmy zajistit kontrolu projektové dokumentace, zpracování kontrolního rozpočtu, zajištění inženýrské činnosti potřebné pro stavební povolení popř. kolaudační rozhodnutí, spolupráci při úpravě projektové dokumentace a další činnostech vyvstalých v průběhu realizace stavby.

Projekce, inženýrská činnost

Ing.Milan Skyva
jednatel
E-mail: milan.skyva@dsk.cz
Tel.+420 241 404 347
Mobil.+420 602 209 810
Fax. +420 241 404 349